MENÜ

A

MARCALGERGELYI POLGÁRŐR EGYESÜLET

BEMUTATKOZÁSA

 

Községünkben önálló polgárőr csoport működött 2010. február 05.-ig, mely a szomszédos község, Vinár polgárőrségének különálló csoportja volt.

2010. február 05.-én hangot adva önállóvá válási szándékunknak, megtartottuk alakuló ülésünket, ahol megalakítottuk a MARCALGERGELYI POLGÁRŐR EGYESÜLET-et.

A megalakított egyesületet a Veszprém Megyei Bíróság 2010. április 12.-én jogerőre emelkedett végzésében 3154. számon bejegyezte.

Egyesületünk létszáma jelenleg 20 fő.

Tagjaink olyan civil személyek, akik a polgárőr mozgalom alapelveivel egyetértve, a törvényességre, az emberi jogok tiszteletben tartására törekedve, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat a közösség érdekében.

Önként tevékenykedve közös célért munkálkodunk, hisz településünk közbiztonságának javítása közösségi érdek.

 

Egyesületünk fő tevékenységi körei:

- Bűnmegelőzés;

- Környezet- és ifjúságvédelem;

- Közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság védelme;

- Természet és állatvédelem;

- Katasztrófa elhárítás;

- Kulturális és szociális tevékenység;

- Gyermek és ifjúságvédelem.

 

Egyesületünk vezetői:

Elnök: Szabó Balázs

Elnökhelyettes: Sarus Ferenc

Titkár: Tóth Bálint

 

A polgárőrség deklaráltan pártoktól és egyházaktól független társadalmi szervezet. Korábban alakult polgárőr egyesületek tapasztalataira építve, községünkben „új formában”, teljes lelkesedéssel és odaadással kívánunk bekapcsolódni lakókörnyezetünk jobb közbiztonságáért folytatott küzdelembe.

Ennek alapja az állami és önkormányzati rendfenntartó szervek mellett egy széleskörű, társadalmi összefogás, ahol a polgárőrségek szerepe lehetővé teszi az állampolgárok szervezett részvételét a bűnözés elleni fellépésben.

 

Egyesületünk tagja a Pápai Régiós Polgárőr Egyesületeknek, a Veszprém Megyei POlgárőrségek Szövetségének, valamint az Országos Polgárőr Szövetségnek!

 

Egyesületünk tagjai együttműködnek községünk önkormányzatával, számtalanszor társadalmi munkát végeznek az önkormányzat dolgozóival együttműködve, községünk fejlődésének segítése érdekében.

 

Várjuk az egyesületünkhöz csatlakozni szándékozó önkéntesek jelentkezését!

 

 

Törvényi háttér

A polgárőr szervezetek többsége egyesületi formában működik, az egyesülési jogról szóló 2011.évi CLXXV.törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) alapján.

A Törvény kimondja:
3. § (1) Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon.

 

Az 2013.évi V.törvény a Polgári Törvénykönyv (Ptk) szerint:
· "A tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem" (5:21.§).

 

Az 1998.évi XIX.tv. a büntetőeljárásról (Be):
· "A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átadni; ha erre nincs módja, a rendőrséget értesíteni. (127.§ 3.bek)

 

Büntető Törvénykönyv (Btk.)29.§ 1.bek (jogos védelem):
· "21. § Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.

22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.".

Büntető Törvénykönyv (Btk.) 23.§ 1.bek (végszükség):
· "(1) Nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett.

(2) Nem büntethető, aki azért okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett, mert ijedtségből vagy menthető felindulásból nem ismeri fel a sérelem nagyságát.

(3) Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély előidézése felróható, vagy akinek a veszély vállalása foglalkozásánál fogva kötelessége.".

 

A polgárőr egyesületek és a Rendőrség kapcsolata
A polgárőrségek és a rendőrség közötti együttműködést a Rendőrségi Törvény (RTv), a Rendőrség Szolgálati Szabályzata, a 24/1991.BM utasítás (BK 13.), az ORFK KBH 45/1995.sz. intézkedése és a végrehajtását szabályozó 6/1995.sz. körlevél szabályozza.

 

Vissza az EGYESÜLETÜNK oldalra

 

 

Menü

 

Weboldal készítés ingyen

Hírek

 • Évértékelő évzáró
  2014-12-21 13:07:38

  Évértékelő évzárón voltunk, ahol kerékpárokkal gazdagodtunk!

  > Bővebben

 • Vetélkedő 2014
  2014-08-11 12:18:08

  Polgárőr és falunapot tartottunk!

  > Bővebben

 • Konzultáció 2014/1
  2014-07-01 11:45:11

  Konzultációs fórumon voltunk Dákán.

  > Bővebben

 • PJKEF Fórum
  2014-06-17 22:20:06

  Megtartotta következő ülését a Pápai Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum

  > Bővebben

 • Emlékplakett polgárőröknek!
  2014-05-31 22:08:46

  Sárkányölő Szent György emlékplakett polgárőröknek

  >Bővebben

Asztali nézet